Tutoring

Po przystąpieniu do naszego programu edukacyjnego każda Rodzina otrzymuje swojego Tutora- pedagoga, który staje się opiekunem i przyjacielem ucznia oraz utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami.

Podczas spotkań z rodzicami (3 razy w roku, lub więcej- w razie potrzeby) traktujemy każdego ucznia indywidualnie,
a konsultacje mają na celu nie tylko przedstawienie rodzicom spostrzeżeń opiekuna dotyczące zarówno mocniejszych jak i słabszych stron podopiecznego, ale również wysłuchania opinii i obserwacji rodziców na temat dziecka. Pozwala nam to określać oraz modyfikować wspólne cele edukacyjne i wychowawcze, oraz system indywidualnej pracy z uczniem, w oparciu o wzajemne zaufanie i wspólne dążenie do jego najpełniejszego i najbardziej harmonijnego rozwoju.